top of page

CURSA de SANT SILVESTRE -  REUS
2023

REGLAMENT

1.- Tretzesports, amb l'autorització i col·laboració de l'Ajuntament de Reus i amb el suport de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Reus i de Reus Esports i Lleure, organitzaran el dia 31 de desembre de 2023 la quinzena edició de la  CURSA de SANT SILVESTRE de REUS. 

 

2.- La sortida i arribada de la cursa serà a les 17.15 hores a l'avinguda Sant Jordi -"La Fira" Centre Comercial .

 

3.- Els menors de 18 anys a l'hora de fer la inscripció hauran d'omplir el desplegable amb les dades del pare, mare o tutor que autoritzarà la seva participació.

 

4.- La distància de la cursa és de 5 Km.

 

5.- EL recorregut estarà degudament senyalitzat, tancat al transit de vehicles, i controlat per la Guàrdia Urbana de Reus, Protecció Civil i Voluntaris de l'organització.

 

6.- El preu de la inscripció es de 12 euros.   En aquest preu i està inclosa una assegurança d'accidents per cada participant. 

 

7.- Es obligatori portar col·locat el dorsal al  pit i ben visible, ja que el mateix dorsal porta incorporat el xip que controlarà el vostre temps i resultat.

 

8.- Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l'import d'aquesta, si la no participació de l'atleta és per causes no  imputables a l'organització.

 

9.- La inscripció de la cursa es pot fer pel sistema ON.LINE des d'aquesta mateixa web, o als establiments indicats a la pàgina d'inscripcions. Les inscripcions es tancaran el dijous dia 28 a les 24:00 hores. El màxim de participants es de 2000 i es tancarà el període  d'inscripcions en assolir aquesta xifra. Si passat el dia 28 encara queden dorsals lliures, es faran inscripcions presencials a l'estand de lliurament de dorsals, dins el Centre Comercial La Fira.

 

10.- La recollida dels dorsals es podrà fer el dies 29, 30 i 31  de desembre a l'estand de la Sant Silvestre, situat al Centre Comercial LA FIRA a la zona de dorsals que està indicada a  la pàgina INFO CURSA d'aquesta web. El dia de la cursa es lliuraran al mateix lloc de sortida i arribada de la cursa, des de les 14:00 hores fins a les 16:30. En cas que fos necessari l'organització habilitarà un altre dia per fer el lliurament. Us informarem per mail en el cas d'algun canvi o modificació d'aquest apartat.

 

11.- El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els terminis establerts significa la renúncia als mateixos.

 

12.- Premis individuals: Consulteu el fil  INFO CURSA, allí trobareu indicats els premis per l'edició 2023. Pel que fa al premi per l'equip masculí i femení, es considerarà guanyador l'equip amb més participants arribats a meta, cal arribar a meta per ser comptabilitzat en aquest apartat.

 

CONTROL i SEGURETAT DE LA CURSA:

 

13.-  Els participants només podran fer la cursa corrent o caminants però el temps límit per acabar-la serà de 50 minuts. Una vegada superat aquest temps, el no arribats a meta, hauran de sortir de la calcada i arribar a meta per les voreres. No es podrà participar en la cursa amb patins, patinets, bicicletes o altres aparells amb rodes. Els corredors que vulguin participar amb cotxets d'infants hauran de sortir a les últimes posicions, per tal de no entorpir o fer caure als altres participants.

 

14.- Per motius de seguretat, no està permesa la participació amb animals de companya.

 

15.- Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l'organització.

 

16.- L’organització NO es fa responsable dels danys morals, materials o físics que puguin causar o causar-ne els participants i els espectadors durant la cursa.  Els participants que hagin tramitat correctament la seva inscripció estaran coberts per una assegurança d'accidents, des del moment de l'inici de la prova fins a la finalització d'aquesta.

 

17.- Les persones que hi participin permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, i també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. Així mateix, accepten també la possibilitat d’aparèixer en reportatges fotogràfics, que tindran, exclusivament, una finalitat informativa.

 

18.- Tot participant és conscient de la capacitat física necessària per competir en l’esdeveniment i accepta que és l’únic responsable de les seves accions i que l’organització, els seus directors, empleats, agents, afiliats, patrocinadors i assessors mèdics, no són responsables de cap lesió o malaltia que pogués patir a conseqüència de la seva participació en l’esdeveniment.

 

19.-  El fet de fer la inscripció en aquesta competició IMPLICA la TOTAL acceptació aquest Reglament. Si no es diu el contrari les seves dades i imatges de la cursa podran ser utilitzats per l’organització i els seus Patrocinadors a fi d’enviar-los informació sobre les seves activitats i o productes segons estableix la legislació Vigent.  

 

20.- PROTECCIÓ DE DADES

 

20.1. Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de Tretzesports amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció; tanmateix li podran ser enviades comunicacions informatives i comercials sobre productes, serveis i promocions de Tretzesports i/o d'entitats relacionades amb aquest esdeveniment, preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.

 

21.- DRETS D'IMATGE

 

21.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.

21.2. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.

21.3. El dret a la  imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l'aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

21.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a TRETZESPORTS a la realització de fotografies i filmació de la seva participació en la cursa SANT SILVESTRE 2022, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la cursa SANT SILVESTRE 2022,en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents de les indicades.

21.5 Per l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com per revocar el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, podrà dirigir-se per escrit juntament amb una còpia del DNI a Tretzesports mitjançant el següent correu electrònic: info@tretzesports.com

bottom of page